امیرحسین بیگدلو

درباره ما

امیرحسین بیگدلو ارشدسالمندی دانشگاه تهران, متخصص درمان زخم و مدرس دوره های تخصصی زخم EWMA/ICW

09126057028
تماس بگیرید
بانتا لایف
dots