امیرحسین بیگدلو

پالس اکسیمتر

1%

پالس اکسیمتر زنیت مد F02T